Διαμονή

Ξενοδοχεία

Classical Baby Grand
Αθηνάς 65 & Λυκούργου, Αθήνα
Τηλ. 210-5289711
Fax: 210-5289719
E-mail: moc.sletohlacissalc|snoitavreser#moc.sletohlacissalc|snoitavreser
Διαδικτυακός τόπος:
Τιμές: Μονόκλινο 95 €, Δίκλινο 105 €

Esperia Palace Hotel
Σταδίου 22, Αθήνα
Τηλ. 210-3238000
Fax: 210-3238100
E-mail: rg.moc.letohairepse|ofni#rg.moc.letohairepse|ofni
Τιμές: Μονόκλινο 80 €, Δίκλινο 90 €

Herodion Hotel
Ροβέρτου Γκάλλι 4, Αθήνα
Τηλ. 210-9236832/6
Fax: 210-9211650
E-mail: rg.noidoreh|noidoreh#rg.noidoreh|noidoreh
Τιμές: Μονόκλινο 70 €, Δίκλινο 85 €

Philippos Hotel
Μητσαίων 3, Αθήνα
Τηλ. 210-9223611/4
Fax: 210-9223615
E-mail: rg.noidoreh|soppilihp#rg.noidoreh|soppilihp
Τιμές: Μονόκλινο 60 €, Δίκλινο 72 €


Σημείωση: Παρακαλείσθε κατά την κράτηση να αναφέρετε ότι συμμετέχετε στο 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License