Συμμετοχή

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν.

Για να παρακολουθήσετε το συνέδριο, πρέπει να στείλετε συμπληρωμένη την παρακάτω φόρμα συμμετοχής έως τις (30-9-2009) 31-10-2009. Το αμφιθέατρο είναι χωρητικότητας 300 ατόμων. Σε περίπτωση περισσοτέρων συμμετοχών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, αλλά θα προηγηθούν άτομα από ιδρύματα και οργανισμούς σχετικούς με τις τέχνες.

Κατεβάστε τη Φόρμα Συμμετοχής

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License