Οργανωτική επιτροπή

Προεδρείο
Πίτσα Τσάκωνα, Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης, rg.ikaneb|anokast#rg.ikaneb|anokast, τηλ. 210-3671027

Μέλη
Πανωραία Γαϊτάνου rg.ikaneb|uonatiag#rg.ikaneb|uonatiag, τηλ: 210-3642216
Γεωργία Αγγέλου rg.ikaneb|uolegna#rg.ikaneb|uolegna, τηλ: 210-3642216
Ντίνα Ευαγγελίου rg.ikaneb|uoileggave#rg.ikaneb|uoileggave
Σπύρος Κωστούλας τηλ: 210-3642216

Γραμματεία
Γεωργία Αγγέλου rg.ikaneb|oirdenys-aietamarg#rg.ikaneb|oirdenys-aietamarg, τηλ: 210-3642216
Ντίνα Ευαγγελίου rg.ikaneb|oirdenys-aietamarg#rg.ikaneb|oirdenys-aietamarg, τηλ: 210-3671029

Ιστότοπος Συνεδρίου-Τεχνική Υποστήριξη
Πανωραία Γαϊτάνου rg.ikaneb|uonatiag#rg.ikaneb|uonatiag, τηλ: 210-3642216

Γραφιστικές εφαρμογές
Ντόρα Πικιώνη rg.ikaneb|inoikip#rg.ikaneb|inoikip

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License