Υποβολή Εισηγήσεων

Παρακαλούνται οι ομιλητές να υποβάλλουν το πλήρες κείμενο της εισήγησής τους το αργότερο μέχρι τις 10-1-2010.

Αν η εισήγησή σας συνοδεύεται από παρουσιάσεις PowerPoint (μεγέθους ως 5 ΜΒ) παρακαλούμε να τις αποστείλλετε μαζί με την εισήγησή σας (συνολικός χρόνος παρουσίασης: 20 λεπτά). Οι εισηγήσεις αποστέλλονται στο e-mail: rg.ikaneb|oirdenys-siesigisie#rg.ikaneb|oirdenys-siesigisie και σε περίπτωση αδυναμίας ή αποτυχίας στο fax: 210-3642216.

Οι εισηγήσεις θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

* Τίτλος εισήγησης
* Ονοματεπώνυμο εισηγητών, Ίδρυμα/Φορέας, e-mail
* Περίληψη
* Λέξεις κλειδιά (μέχρι 5)
* Γραμματοσειρά: Times New Roman
* Μέγεθος Γραμματοσειράς: 12 στιγμές
* Μορφή παραγράφου: μονό διάστιχο
* Μορφή Σελίδας: Α4
* Περιθώρια: 2,5 εκ. (πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά)

Τέλος, μαζί με το πλήρες κείμενο της εισήγησης θα πρέπει να υπογράψετε και να αποστείλετε τη φόρμα άδειας ψηφιακής δημοσίευσης.

Κατεβάστε τη Φόρμα άδειας δημοσίευσης.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License